[ประกาศ] การแนะนำการปรับนโยบายของ Vespa

สวัสดีครับ
GM Roi แห่ง King’s Raid เกมมือถือ RPG สุดน่ารัก

ขอแนะนำการปรับ ‘นโยบายการบริหาร Vespa’, ‘ข้อกำหนดการใช้บริการ Vespa’ และ‘นโยบายการจัดข้อมูลส่วนตัวของ Vespa
กรุณาอ่านรายละเอียดเนื้อหาการปรับ เพื่อไม่ทำให้เกิดความไม่สะดวกในการใช้บริการนะครับ
———————————–
1. กำหนดการปรับใช้นโยบาย
–  วันที่ 9 มี.ค. ปี 2021

2. รายละเอียดที่เปลี่ยนแปลง
– ข้อกำหนดการใช้บริการ Vespa
– นโยบายการจัดข้อมูลส่วนตัวของ Vespa
– นโยบายการบริหาร Vespa


3. เนื้อหาที่ได้เปลี่ยน
– ข้อกำหนดการใช้บริการ Vespa

เพิ่มมาตรา 3 (การให้ข้อมูลของบริษัท ฯลฯ )
เพิ่มมาตรา 6 (นโยบายการบริการ)
เพิ่มมาตรา 7 (การสมัครใช้และวิธีการใช้)
การแก้ไข มาตรา 8 (การยอมรับสัญญาการใช้งาน)
การแก้ไขมาตรา 9 (การคุ้มครองและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล)
การแก้ไขมาตรา 10 (ภาระหน้าที่ของ บริษัท)
การแก้ไขมาตรา 11 (ภาระหน้าที่ของสมาชิก)
เพิ่มมาตรา 12 (ภาระหน้าที่ในการให้บริการ)
เพิ่มมาตรา 13 (การใช้บริการ)
เพิ่มมาตรา 14 (การแก้ไขและการยกเลิกบริการ)
เพิ่มมาตรา 15 (การรวบรวมข้อมูล)
แก้ไขมาตรา 16 (เสนอการโฆษณา)
เพิ่มมาตรา 17 (การเพิ่มที่มาของลิขสิทธิ์)
แก้ไขมาตรา 22 (การถอนการซื้อและการขอคืนเงินการซื้อ)
เพิ่มมาตรา 24 (การคืนเงินสำหรับการชำระเงินที่ผิดพลาด)
เพิ่มมาตรา 25 (การจำกัดการใช้บริกาของผู้ใช้)
เพิ่มมาตรา 26 (เหตุผลและขั้นตอนการจำกัดการใช้บริกาของผู้ใช้)
เพิ่มมาตรา 27 (ขั้นตอนการอุทธรณ์การจำกัดการใช้บริกาของผู้ใช้)
แก้ไขมาตรา 28 (การยกเลิกสัญญาบริการ)
แก้ไขมาตรา 30 (การยกเว้นความรับผิดของ บริษัท )
เพิ่มมาตรา 31 (การแจ้งเตือนต่อผู้ใช้)
แก้ไขมาตรา 32 (กฎหมายที่ใช้บังคับและเขตอำนาจศาล)
เพิ่มมาตรา 33 (การร้องทุกข์และการระงับข้อพิพาทของผู้ใช้)
แก้ไขมาตรา 35 (ข้อ จำกัด การให้บริการบางประการสำหรับผู้เยาว์)
แก้ไขมาตรา 36 (การจัดการโพสต์)
แก้ไขมาตรา 37 (รางวัลกิจกรรมและเงินรางวัล)

– นโยบายการจัดข้อมูลส่วนตัวของ Vespa

แก้ไขมาตรา 1 (องค์ประกอบของข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมและวิธีการรวบรวม)
แก้ไขมาตรา 4 (การเรียกเก็บข้อมูลส่วนบุคคลและการโอนไปยังประเทศอื่น ๆ )
แก้ไขมาตรา 5 (ระยะเวลาในการครอบครองและใช้ข้อมูลส่วนบุคคล)
แก้ไขมาตรา 9 (หัวหน้าผู้จัดการข้อมูลส่วนบุคคลและแผนกรับผิดชอบ)
เพิ่มมาตรา 10 (การติดตั้งและการใช้งานเทคโนโลยีการรวบรวมข้อมูลอัตโนมัติและวิธีปิดการใช้งาน)
เพิ่มมาตรา 11 (การติดตั้งและการใช้งานอุปกรณ์ประมวลผลข้อมูลภาพ)
แก้ไขมาตรา 12 (ภาระผูกพันของการแจ้งเตือน)
※มีการเพิ่มมาตรา 11 เนื่องจากกฎหมายที่เกี่ยวข้องในประเทศเกาหลีเปลี่ยน และใช้ได้กับข้อมูลส่วนบุคคลของบุคลากรในสถานที่ของ VESPA เท่านั้น ไม่สามารถใช้ได้และจะไม่มีผลกับข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมสำหรับแอปพลิเคชันเกม

– นโยบายการบริหาร Vespa
1) เพิ่มมาตรา 7 (นโยบายการกู้คืน) วรรค 6

2) แก้ไขคำที่ไม่ตรงกันบางคำใน [นโยบายการบริหาร]

  1. ข้อสงสัยและการไม่เห็นด้วย
    ในกรณีที่ไม่เห็นด้วยกับนโยบายการใช้และคุ้มครองความเป็นส่วนตัว สามารถร้องเรียนเพื่อถอดสภาพการเป็นสมาชิกได้
    (แต่ในกรณีนี้ไม่สามารถใช้บริการเกม King’s Raid ได้)
  • หากไม่มีการแสดงความไม่เห็นด้วยกับนโยบายข้อมูลส่วนตัวที่ปรับปรุงใหม่ก่อนวันบังคับใช้ คือวันที่ 9 มีนาคม ปี 2021 นั้นจะถือว่ายอมรับในข้อตกลงนโยบายดังกล่าว
  • ข้อสงสัยและการไม่เห็นด้วยกับนโยบายข้อมูลส่วนตัวที่ปรับปรุงใหม่นั้นสามารถส่งรายละเอียดมาได้ที่ cs_th@vespainteractive.com ครับ

การแนะนำข้อกำหนดการใช้บริการ Vespa /นโยบายการจัดข้อมูลส่วนตัวของ Vespa /นโยบายการบริหารขอจบเพียงเท่านี้นะครับ

ขอบคุณครับ

GM Roi