[ประกาศ] การแนะนำการปรับนโยบายของ Vespa

สวัสดีครับ
GM Roi แห่ง King’s Raid เกมมือถือ RPG สุดน่ารัก

ขอแนะนำการปรับ ‘นโยบายการบริหาร Vespa’, ‘ข้อกำหนดการใช้บริการ Vespa’ และ‘นโยบายการจัดข้อมูลส่วนตัวของ Vespa
กรุณาอ่านรายละเอียดเนื้อหาการปรับ เพื่อไม่ทำให้เกิดความไม่สะดวกในการใช้บริการนะครับ
———————————–
1. กำหนดการปรับใช้นโยบาย
–  วันที่ 31 ส.ค. ปี 2021

2. รายละเอียดที่เปลี่ยนแปลง
– นโยบายการจัดข้อมูลส่วนตัวของ Vespa
– นโยบายการบริหาร Vespa

 1. 3. แก้ไขเนื้อหา
 2. – นโยบายการจัดข้อมูลส่วนตัวของ Vespa
  1) มาตรา 1 (องค์ประกอบของข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถรวบรวม และวิธีการรวบรวม) แก้ไขวรรคที่ 1
  2) มาตรา 2 (การรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล และการใช้) วรรคที่ 2 วรรคที่ 3
  3) มาตรา 4 (การเรียกเก็บเงินสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล และการโอนไปยังประเทศอื่น ๆ)แก้ไขวรรคที่ 2
  4) มาตรา 5 (ระยะเวลาการครอบครอง และใช้ข้อมูลส่วนบุคคล) แก้ไขวรรค 1 วรรคที่ 4
  5) มาตรา 6 (บัญชีไม่มีการใช้งาน) เพิ่ม & แก้ไขหมายเลขย่อหน้า
 3. 6) มาตรา 11 (การติดตั้งและการใช้อุปกรณ์ประมวลผลข้อมูล) แก้ไขที่วรรค 3

– นโยบายการบริหาร Vespa

– มาตรา 9 (บัญชีไม่มีการใช้งาน) จะถูกลบเนื่องจากมีการเพิ่มบทความที่คล้ายกันในนโยบายการจัดข้อมูลส่วนตัวของ Vespa

 • หากไม่มีการแสดงความไม่เห็นด้วยกับนโยบายข้อมูลส่วนตัวที่ปรับปรุงใหม่ก่อนวันบังคับใช้ คือวันที่ 31 สิงหาคม ปี 2021 นั้นจะถือว่ายอมรับในข้อตกลงนโยบายดังกล่าว
 • ข้อสงสัยและการไม่เห็นด้วยกับนโยบายข้อมูลส่วนตัวที่ปรับปรุงใหม่นั้นสามารถส่งรายละเอียดมาได้ที่ cs_th@vespainteractive.com ครับ
 1. ข้อสงสัยและการไม่เห็นด้วย
  ในกรณีที่ไม่เห็นด้วยกับนโยบายการใช้และคุ้มครองความเป็นส่วนตัว สามารถร้องเรียนเพื่อถอดสภาพการเป็นสมาชิกได้(แต่ในกรณีนี้ไม่สามารถใช้บริการเกม King’s Raid ได้)

การแนะนำข้อกำหนดการใช้บริการ Vespa /นโยบายการจัดข้อมูลส่วนตัวของ Vespa /นโยบายการบริหารขอจบเพียงเท่านี้นะครับ

ขอบคุณครับ

GM Roi

Comment