[กิจกรรม] กิจกรรมโหวตความนิยมภาพฉลองวันครบรอบก่อตั้ง Orvel(เปิดเผยคูปอง)

※วันหมดอายุของคูปอ ง: ~ 07:00 น. 5(จันทร์) เม.ย. ปี 2021

※รหัสคูปอง
89KR10RVEL30
COS270VEL2KR
TICKR1FEST04
9W3APKRT1CK6
S0UL45KRSIN7
16KRG0LDFES1
SOU761TICK88
KR7R4N1ORV23

※แนะนำตั๋วเปลี่ยนแปลงอาวุธแห่งวิญญาณ

– เมื่อใช้จะสามารถเปลี่ยนแปลงจากอุปกรณ์ที่มีค่าพัฒนาสูงมาเป็นอุปกรณ์ที่มีค่าต่ำกว่า หรืออาวุธเฉพาะที่ไม่ปลดปล่อยได้
– เมื่อใช้จะสามารถแลกเปลี่ยน [ค่าพัฒนาของอาวุธแห่งวิญญาณ, ค่าอัพเกรดอีเทอร์, ค่าอีเทอร์ที่ถูกเติม (รวมค่าที่ถูกเติมเกินกว่ากำหนด) และเปอร์เซ็นต์แบ่งค่าพลังใหม่] กับอาวุธแห่งวิญญาณหรืออาวุธเฉพาะอื่น ๆ ได้
– ไม่แยกอาวุธเฉพาะของวีรบุรุษธรรมดา/วีรบุรุษ NPC แต่ไม่มีการแลกเปลี่ยนดาว /โบนัสล้มเหลวของอาวุธเฉพาะ

Comment