[กิจกรรม]กิจกรรมแบบทดสอบสำหรับกิลด์

เข้าร่วมกิจกรรม

※เนื่องจากเนื้อหาของแพทช์โน๊ตสำหรับคำถามที่ 2 ผิด คำตอบ O / X ทั้งหมดจะถือว่าถูกต้อง
เมื่อตรวจผลของกิจกรรม ต้องขออภัยในการให้ความสับสน.

Comment