[กิจกรรม]กิจกรรมทำภารกิจเซอร์ไพรส์! วันที่ 12 ส.ค.(ได้แก้ไขใน18:30 น. วันที่ 12 ส.ค.)

จากการตรวจสอบรางวัลภารกิจเซอร์ไพรส์
เราตัดสินใจว่าเราควรเตรียมรางวัลให้ดีกว่านี้ จึงได้เปลี่ยนรางวัลและระยะเวลากิจกรรมดังนี้

[ระยะเวลากิจกรรมและการเปลี่ยนแปลงของรางวัล]
ระยะเวลากิจกรรม: 00:00 น. วันที่ 12 (พฤหัสบดี) 00:00 ~ 23:59 น. วันที่ 13 (พฤหัสบดี)
วันที่มอบรางวัล: 00:00 น. วันที่ 18 (วันพุธ) ส.ค.
รางวัล : วงกลมแห่งมิตรภาพ x 20