[กิจกรรม]กิจกรรมจุติ 5 เพื่อฉลองวันครบรอบก่อตั้ง Orvel(ได้แก้ไข)

– ลิงค์เพจเข้าร่วมกิจกรรม
※ได้เพิ่มตั๋วเลือกชิ้นส่วนหินวิญญาณ เพื่อสามารถได้รางวัลมากกว่าเดิมครับ

Comment